İnsan Kaynakları

 

Otomotiv sektöründe "müşteri memnuniyeti" ilkesi ile başarısını sürekli artıran Çetintas Otomotiv LTD.STI , İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas
almaktadır. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanmakta ve çalışanlarımızı en değerli
varlığımız olarak görmekteyiz.

Tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çağdaş, çalışanların da ortak hedeflere katıldığı bir ortam
hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız. Şirketimiz stratejik hedeflerini gerçekleştirirken, çalışanımızın da kendi gelişimine de olanak
sağlamasına fırsat vermek, İnsan Kaynakları politikalarımızın temel öğelerindendir. Bu bilinçle amacımız, ortak hedefler doğrultusunda,
çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve
çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda İnsan Kaynakları politikalarını uygulayarak, daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz Nelerdir.

"İçinde bulunduğu sektörde" yüksek standartda insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan
gurur duyduğu bir şirket olmaktır.

Değerlerimiz

    Üstün İş Ahlakı  
    Takım Ruhu
    İnsana Saygı
    Zaman Odaklı
    Sonuç Odaklı
    Liderlik
    İletişim
    Katılımcı/Paylaşımcı
    Proaktif
    Müşteri Odaklı
    Kalite Odaklı
    Yenilikçi

www.autotcr.com © 2021
Copyright All Right Reserved: AUTOTCR-TR
Website Design By Ustad